«Шановні жителі Лука-Мелешківської ОТГ!
Починаючи з 2018 року, проводиться кампанія вільного вибору сімейного лікаря шляхом підписання декларацій.

За цей період діти, які досягнення 14-ти річного віку, отримали паспорт громадянина України (в декларацію внесені дані із  свідоцтва про народження), хтось з підлітків перейшов у категорію дорослих ( 18 років і ст..), що визначено пунктом 1 статтi 16 роздiлу III Закону України «Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус», пункту 3 Порядку оформления, видачi, обмiну, пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра’iнивiд 25 березня 2015 р. № 302.
Роздiлом III Порядку вибору лiкаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 19.03.2018 № 503 i умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантiй (далi — Договiр) надавач медичних послуг зобов’язаний своєчасно вносити до ЦБД ЕСОЗ повну та достовiрну iнформацiю.
3 метою дотримання вимог законодавства та Договору звертаємося до батьків або законних представників, звернутися до свого сімейного лікаря, педіатра з метою забезпечення внесения актуальних даних дитини про паспорт rромадянина України та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (ідентифікаційний код) та iнших вiдомостей в реєстрацiйні дані пацiєнта (наприклад, дата народження, вид та реквiзити документiв, тощо) в Реєстр пацiєнтiв.»