Відповідно до статті 45 Закону України 14.10.2014 № 1700-VІІ «Про запобігання корупції», зі змінами та доповненнями (далі — Закон) державні службовці та інші суб’єкти декларування, зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — декларація), за відповідний період за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Повідомляємо, що з 01.12.2021 набрав чинності, Наказ Національного агентства від 23.07.2021 № 449/21 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.07.2021 за № 987/36609), яким затверджено нову форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також, з 01.12.2021 набрав чинності Наказ Національного агентства від 23.07.2021 № 450/21, (зареєстрований у в Міністерстві юстиції України 29.07.2021 за № 988/36610), яким затверджено новий Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Нагадуємо, що повідомлення про суттєві зміни у майновому стані здійснюється суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків. Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подають.

Також, набрав чинності з 01.12.2021 Наказ Національного агентства від 23.07.2021 № 451/21, (зареєстрований у в Міністерстві юстиції України 29.07.2021 за № 989/36611), яким затверджено новий Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Нагадуємо, що повідомити Національне агентство про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб’єкту декларування стало відомо про відкриття зазначеного валютного рахунка членом сім’ї. Вказане повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами.

Також, з 01.12.2021 набрав чинності Наказ Національного агентства від 20.08.2021 № 539/21, (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за № 1303/36925), яким затверджено новий Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Вказаним наказом втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій».

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в апараті  Лука-Мелешківської сільської ради