За І півріччя 2021 року у Вінницькому відділенні за оперативними повідомленнями, що
надійшли до робочих органів Фонду зареєстровано 359 нещасних випадків, в тому числі
нещасних випадків зі смертельним наслідком – 14, в т.ч. випадків смерті на виробництві – 2,
групові нещасні випадки відсутні, нещасних випадків з можливою інвалідністю – 5.
Повідомлення про професійне захворювання не надходили.
Комісіями за участю страхових експертів з охорони праці проведено розслідування
360 нещасних випадків, з них
12 – зі смертельним наслідком:
2 – випадок смерті на підприємстві:
1 – нещасних випадків з можливою інвалідністю:
311 – гострі професійні захворювання (отруєння):
34 – з тимчасовою втратою працездатності.
Відповідно, до результатів розслідування комісіями складено 115 актів про нещасний
випадок пов’язаний з виробництвом форми Н-1/П, з них 5 – на смертельні випадки. За звітний
період акти професійного захворювання за формою П-4 не складалися.
Загальна кількість актів форми Н-1/П, складених за І півріччя 2021 року складає 115
актів, з них 11 – на смертельні випадки, акти за формою П-4 професійне захворювання
та тимчасові акти про нещасні випадки за формою Н-1/П не складалися. Кількість
нещасних випадків, що трапилися на підприємствах, в установах, організаціях та визнані
комісіями з розслідування не пов’язаними з виробництвом становить 245 випадків, що
складає 68% від загальної кількості розслідуваних в звітному періоді випадків.
Виробничий травматизм в І півріччі 2021 року зростає в зв’язку з поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2»,
лабораторно підтверджені випадки інфікування COVID-19 медичних працівників та інших
працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику
зараження на COVID-2019 розслідуються, як випадки гострого професійного захворювання
відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 року № 337
Під час роботи медичні працівники піддаються підвищеному ризику зараження,
захворювання та розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019.
Станом на 01.07.2021 року у Вінницькому відділенні зареєстровано 872 інфікування COVID-
2019 медичних працівників в тому числі 17 із смертельним наслідком, розслідувано 509
випадків із них 119 випадків зараження пов’язані з виконанням професійних обов’язків в
тому числі 7 із смертельним наслідком, 390 випадків не пов’язані з виконанням професійних
обов’язків в тому числі 7 із смертельним наслідком.
Нещасні випадки розподіляються :

За видом події:
90 випадків – інші причини (78.26%);
14 випадків – падіння потерпілого (12,17%);
4 випадки – дорожньо-транспортна пригода (3.47 %);
4 випадків – дія предметів та деталей що рухаються, розлітаються, обер.(3.47%);
2 випадки – навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою (1.74%);
1 випадок – дія шкідливих та токсичних речовин (0.87%);

За причинами:
53 — невиконання посадових обов’язків(46.09 %);
12 — невиконання вимог інструкцій з охорони праці (10.43 %);
16 — інші психофізіологічні причини (12.91 %);
1 – недосконалість технологічного процесу, (0.87 %);
4 — порушення правил безпеки руху (польотів) (3.48 %);
6 — інші причини (5.22 %);
3 — незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків та інш. (2.61%);
3 — невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності (2.61%);
6 — особиста необережність потерпілого (5.22 %);
1 — інші організаційні причини (0.87 %);
2 — помилкові дії внаслідок втоми працівника через надмірну важкість (1.74 %);
3 — неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці (2.61 %);
1 — недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимог (0.87 %) ;
1 — конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність (0.87 %);
1 — травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб (0.87 %);
1- незадовільні фізичні дані або стан здоров’я(0,87%);
1- гідрометеорологічні явища (мороз, ожеледь, ожеледиця, заметіль, шквальний вітер, град,
спека, туман, злива, блискавка тощо) (0.87%);

В розрізі галузей найвищий рівень виробничого травматизму спостерігається у закладах
охорони здоров’я — 84 потерпілих в т. ч. 3 із смертельним наслідком, що складає 73.04% від
загальної кількості

Наступні галузі з високим рівнем травматизму:

 • АПК та переробна галузь — 2 потерпілих(1,74%); в т. ч. 1 із смертельним наслідком
 • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 2
  потерпілих (1,74%);
 • державне управління й оборона 6 потерпілих  (5,22 %);
 • будівництво 4 потерпілих в т. ч. 1 із смертельним наслідком (3.48 %);
 • постачання електроенергії, газу, пари 4 потерпілих (3.48%)
 • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 2
  потерпілих, (1.74 %);
 • освіта 2 потерпілих (1,74 %);
 • виробництво машин і устаткування, н. в. і. у. 1 потерпілий (0.87 %);
 • виробництво транспортних засобів 1 потерпілий  (0.87 %);
 • інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і
  устаткування 1 потерпілий  (0,87 %);
 • водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1 потерпілий (0,87 %); —
  телекомунікації (електрозв’язок) 1 потерпілий  (0,87 %);

4

 • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  1
  потерпілий  (0,87 %);
 • фінансова та страхова діяльність 1 потерпілий  (0,87 %);
 • інша професійна, наукова та технічна діяльність 1 потерпілий  (0,87 %);
 • мистецтво, розваги та відпочинок 1 потерпілий  (0,87 %);
 • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  1 потерпілий(0,87
  %);
 • виробництво харчових продуктів 1 потерпілий  (0,87 %);
  В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року загальна кількість травмованих на
  виробництві збільшилась на 97 випадків, смертельний травматизм зріс на 7 випадків.
  Кількість профзахворювань зменшилось на 1 професійне захворювання.
  Страховими експертами з охорони праці відділення прийнято стовідсоткову участь в
  розслідуванні усіх нещасних випадків та професійних захворювань. Прийнято участь в
  роботі 10 комісій підприємств з перевірки знань з охорони праці працівників.
  Страховими експертами з охорони праці протягом І півріччі 2021 року здійснено 5 перевірок
  із них 2 позапланові, щодо виконання заходів запропонованих комісіями з розслідування
  нещасних випадків
  . Внесено 5 подань щодо порушення законодавства з охорони праці юридичним особам,
  виявлено 28 порушень законодавства з охорони праці. У відділеннях в наявності 5 відповідей
  від роботодавців про усунення зауважень, висвітлених у поданнях страхового експерта з
  охорони праці та заходах з усунення причин нещасних випадків на виробництві, що складає
  100 від кількості наданих подань.
  До органів Держпраці у Вінницькій області подання не надавалися.
  Надано допомогу при формуванні 3 особових справ потерпілих.
  На факти несвоєчасного повідомлення, або приховування нещасних випадків складено 10
  протоколів про адміністративне правопорушення.
  За І півріччя 2021 року страховими експертами з охорони праці робочих органів
  Фонду у Вінницькій області надано 41 консультація з питань охорони праці,
  загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та
  консультацій щодо оформлення актів форми Н-1/П та Н-1/НП. Прийнято участь в проведенні
  2 семінарів, 4 нарад та 1 круглого столу, 4 конкурсів, в яких особлива увага приділялася
  питанням профілактики виробничого травматизму.