Плата за розподiл — джерело фiнансування технологiчного процесу доставки газу мережами до кожного споживача, утримання газопроводiв та обладнання, їх модернiзацiї, ремонту та реконструкцiї, зарплати персоналу. 

Плата за розподiл газу має здiйснюватися щомiсяця, рiвними платежами, до 20 числа мiсяця, в якому надається послуга. Наприклад, за травень — до 20 травня.

За рахунок тарифу функцiонуе аварiйно-диспетчерська служба, здiйснюється облiк спожитого газу, повiрка, ремонт та замiна лiчильникiв тощо.

Напрямки та суми використання тарифних коштiв для АТ «Вiнницягаз» щорiчно затверджує Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). На 2021 рiк загальна сума iнвестицiй у мережi Вiнницької областi та заміну лічильників газу схвалена на суму понад 60 млн. грн. Зокрема, АТ «Вiнницягаз» заплановане проведення цiлого комплексу робiт з пiдготовки газових мереж до опалювального сезону 2021-2022 р.р. Фiнансування цих робiт здiйснюється за рахунок тарифу на розподiл газу. Вiдтак, через зниження рiвня розрахункiв компанія має дефiцит коштiв для реалiзацiї запланованих заходiв. За таких умов АТ «Вiнницягаз» вимушене стягувати борги в примусовому порядку. 3 початку року боржникам направленi майже 100 тисяч попереджень на загальну суму понад 45 млн грн. На початок травня 650 заяв переданi до суду на загальну суму 1,3 млн грн. Уже виконуються понад 260 судових наказiв на загальну суму 560 тис. грн.

У разi стягнення боргiв у судовому порядку споживач несе додаткові витрати, адже оплачує також судовi витрати та виконавчий збір.

При виконаннi рiшення суду у примусовому порядку можливе накладання арешту на майно та заборона виїзду за кордон.

Крім того, накопичення боргів загрожує втратою субсидії. Газорозподiльне підприємство на постійній основі передає до відділів соціального захисту списки споживачiв, якi мають протерміновану заборгованість.

У разі несплати заборгованості, житлова субсидія не призначається.

Для недопущення небажаних наслідків АТ «ВIННИЦЯГАЗ» закликає споживачів вчасно сплачувати за послугу розподілу газу та не доводити справу до суду!