✅Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визначає домашнє насильство як діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

✅Форми домашнього насильства:
➡економічне насильство — форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру;

➡психологічне насильство — форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи;

➡сексуальне насильство — форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності;

➡фізичне насильство — форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.

✅Домашнє насильство має різні форми та прояви. Менш чи більш видимі, вони всеодно шкодять людині та порушують її права.
Постраждалі і кривдники найчастіше називають такі причини домашнього насильства у своїх сім’ях:
➡стрес на роботі;
➡пияцтво;
➡вживання наркотиків;
➡запальний характер ;
➡виховна мета;
➡образа.

✅Проте реальні причини насильства зазвичай приховані. Ними можуть бути:
➡патологічні ревнощі;
➡модель поведінки, засвоєна у батьківській сім’ї;
➡занижена або завищена самооцінка;
➡нереалізовані мрії та бажання з дитинства;
➡власне самоствердження через інших людей;
➡потреба у визнанні;
➡психічні відхилення та захворювання;
➡різні релігійні та політичні погляди;
➡хронічний алкоголізм, наркоманія.

❗Алкоголь, стрес, дратівливість до близької людини — зазвичай лише поверхові, а не справжні причини жорстокості. Проте саме вони можуть стати індикаторами, які сигналізують про небезпеку.

✅Насильство має наслідки не лише для жертви, але й для кривдника та суспільства загалом.
🔸Наслідки для жертви
📍Психологічні наслідки:
➡почуття провини;
➡почуття сорому;
➡замкненість;
➡страх спілкування;
➡низька самооцінка;
➡зневіра у собі;
➡депресія;
➡відчай;
➡небажання жити.
📍Фізичні наслідки:
➡ушкодження частин тіла та внутрішніх органів різного ступеня тяжкості;
➡переломи кісток, каліцтва і смерть;
➡інфекційні хвороби, хвороби, які передаються статевим шляхом, та/або травми геніталій у випадках сексуального насильства.

✅Діти-жертви фізичного насильства схильні у дорослому віці також ставати кривдниками.

🔸Наслідки для суспільства
📍Економічні наслідки:
➡фінансові втрати роботодавців через непрацездатність жертв;
➡додаткові витрати роботодавців на наслідки насильства;
➡економічні втрати самих постраждалих.
📍Соціальні наслідки:
➡феномен соціальної естафети (полягає у тому, що діти-жертви насильства більш схильні відтворювати таку модель поведінки у власних сім’ях)

✅Яка відповідальність передбачена за вчинення домашнього насильства?⬇

✅Відповідно до Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі», який набув чинності 1 серпня 2021року, за вчинення домашнього насильства до кривдника можуть бути застосовані такі санкції:

➡накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 10 діб;

➡відповідно до ст.126 ККУ домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 2 років.

✅Відповідно до Закону військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР та поліцейські несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення насильства, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення поліції про місце свого перебування у разі винесення такого припису.

❗Серед ключових проблем, з якими зустрічаються постраждалі від домашнього насильства – отримання термінового заборонного припису і обмежувального припису, розірвання шлюбу, визначення місця проживання дитини, стягнення аліментів та поділу майна.

✅В арсеналі позитивних практик працівників Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги є успішна практика Орищука Сергія — начальника відділу «Барське бюро правової допомоги», щодо застосування обмежувального припису за вчинення домашнього насильства в сім’ї, з якою ви можете ознайомитися за посиланням: https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/pro-zastosuvannya-obmezhuvalnogo-prypysu-za-vchynennya-domashnogo-nasylstva-v-sim-yi/