ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на вакантні посади вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога та вчителя-реабілітолога Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської сільської ради

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога та вчителя-реабілітолога Комунальної Установи «Інклюзивно-ресурсний центр Лука-Мелешківської сільської ради» (далі – ІРЦ).

● Згідно з п.47 Постанови КМУ «Про Інклюзивно-ресурсний центр» на педагогічних працівників ІРЦ поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Вимоги до посади:

● Вища педагогічна (дефектологічна) освіта ступеня магістра, або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта”, “Дефектологія”, “Корекційна освіта”.
● Стаж роботи за фахом;
● Знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
● Володіння навиками роботи з дітьми з особливими потребами, методами корекційно-розвивальної роботи, діагностичними методами, оформленням відповідних документів за результатами роботи.

Документи подаються до відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради до 30 червня 2020 року, за адресою вул.Центральна, 2а
Кваліфікаційний іспит та співбесіда 1 липня 2020 року о 09:00.

Посадовий оклад — 5087 гр.

Перелік документів:

● Копія паспорта громадянина України;
● Письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
● Копія трудової книжки;
● Копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмова згода на збір та обробку персональних даних;

Кваліфікаційний іспит для педагогічних працівників ІРЦ проводиться за напрямами:

— знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

— знання основ спеціальної педагогіки;

— знання основ діагностичної і корекційно-розвивальної роботи .

Контактна особа – начальник відділу освіти та культури — Сорока Ірина Григорівна 0680522884