Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169,  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади  спеціаліста – уповноваженої особи зі здійснення публічних закупівель у відділі освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та Закону України «Про місцеве самоврядування».

Умови конкурсу

В конкурсі можуть взяти участь особи  чоловічої або жіночої статі, які є громадянами України, мають вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче ступеня бакалавр, добре обізнані з комп’ютерними технологіями, вільно володіють українською мовою.

​Перевага надається кандидатам, що мають стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

—  визнані в установленому порядку недієздатними;

— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

— в інших випадках, установлених законами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до органу місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс, такі документи:

— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) звідповідними додатками;

— автобіографія;

— дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію документа, який посвідчує особу; 

— копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Особи також можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо).

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  відділу.

Документи подаються у відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради протягом 20 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: Вінницька обл., Віницький р-н, с. Лука-Мелешківська, вул. Центральна 2а (адмінприміщення сільської ради), відділ освіти та культури (ІІ поверх). Додаткова інформація за телефонами:

0975683938 – Лариса Петрівна Маціпура, начальник відділу;

0971110827 – Аліса Анатоліївна Шевченко, головний спеціаліст відділу;

0982223403 – Тетяна Василівна Сугак, головний бухгалтер відділу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.