Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської сільської ради;

директора, логопеда, дефектолога

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністірв України від 12 липня 2017 року №545, рішення виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради від 16 травня 2019 року №45 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заняття посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської сільської ради, відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської сільської ради.

Найменування закладу: «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської сільської ради.

Місцезнаходження закладу: с. Лука-Мелешківська, вул. Тиверське шосе, 18.

Найменування посади:

 • директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської сільської ради;

 • логопед комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської сільської ради;

 • дефектолог комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської сільської ради.

Умови оплати праці: посадовий оклад згідно зі штатним розписом на рівні 15 тарифного розряду:

для директора – 6889,00 грн.

для логопеда – 5260,00 грн.;

для дефектолога – 5260,00 грн.

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;

 • освіта повна вища у галузі освіти за оcвітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

 • стаж роботи за фахом;

 • знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністірв України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивний-ресурсний центр»;

 • вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

 • володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 • письмову заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 • особовий листок по обліку кадрів, фотографія, автобіографія, що містить прізвище, ім’я, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

 • копія документів про вищу освіту;

 • копія паспорта, ідентифікаційного коду;

 • копію трудової книжки;

 • пропозиції щодо подальшої роботи установи, мотиваційний лист, план, презентація довільної форми.

Додатково можуть надаватися інші документи, які, на думку кандидата, підтверджують його професійні чи моральні якості.

Зазначені документи подаються або надсилаються у відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради до 03 серпня 2021 року до 16.00 год. за адресою вул. Центральна, 2а, с. Лука-Мелешківська.

Претендент несе персональну відповідальність за достовірність поданої інформації.

Конкурсний відбір здійснюється за результатами:

 • проведення іспиту на знання  Конституції  України , Конвенцією  про  права  осіб  з  інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про  дошкільну   освіту».

 •  проведення співбесіди з метою визначення професійних компетентностей претендентів на посади.

За рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомлені додатково.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 097-568-39-38 Лариса Маціпура.

Положення про конкурс

Склад комісії ІРЦ