ОГОЛОШЕННЯ

про проведення  конкурсу  на посаду директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ПИЛЯВСЬКА ГІМНАЗІЯ” ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківськоїсільської ради оголошує конкурс на заміщеннявакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ПИЛЯВСЬКА ГІМНАЗІЯ” ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Місце знаходження закладу:  23330, Вінницькаобласть,  Тиврівський район,  с.Пилява, вул. Гоголя, 3, тел. 2-44-16

Місце проведення конкурсу: 23234, Вінницькаобласть,  Вінницький район, с.Лука-Мелешківська, вул. Центральна, 2а, тел. 56-46-29, 0975683938

Дата та час проведення конкурсу: 03.08.2021 року, 11.00 год.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Кінцевий  строк і місце подання документів для участі в конкурсі:  

02.07.2021 р., 16.00 год., відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради.

Перелік документів для участі у конкурсі :

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
копія паспорта громадянина України;
документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
довідка про відсутність судимості;
довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії.

Уповноважена особа Шевченко АлісаАнатоліївна  приймає документи для участі в конкурсі та надає інформацію про конкурс. Контактний телефон: 097-111-08-27, 097-568-39-38, електронна адреса osvitaluka@ukr.net.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Лука — Мелешківської сільської ради

Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на посаду керівника КЗ ЗЗСО “ПИЛЯВСЬКА ГІМНАЗІЯ”