з/п

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

01

РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

1

01-01

Реєстрація місця проживання особи / зміни реєстрації місця проживання (прописка)

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

2

01-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

3

01-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

4

01-04

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

5

01-05

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

6

01-06

Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років

7

01-07

Реєстрація місця перебування особи

8

01-08

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (площ, провулків, тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

9

01-09

Видача довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

10

01-10

Видача довідки про реєстрацію померлої особи

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

02

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

11

02-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

12

02-02

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

13

02-03

Державна реєстрація обтяжень речового права на нерухомого майна

14

02-04

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

15

04-05

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

16

02-06

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

17

02-07

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

18

02-08

Скасування рішення державного реєстратора

19

02-09

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

20

02-10

Викопіювання витягу з погосподарської книги

03

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ*

21

03-01

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

22

03-02

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування).

23

03-03

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

24

03-04

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

25

03-05

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

26

03-06

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа (крім громадського формування)

27

03-07

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

28

03-08

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу — підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

29

03-09

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця)

30

03-10

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

31

03-11

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)

32

03-12

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

33

03-13

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

34

03-14

Державна реєстрація фізичної особи — підприємця

35

03-15

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

36

03-16

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

37

03-17

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

38

03-18

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

39

03-19

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних — осіб та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань)

04

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

40

04-01

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України,

Закон України «Про державний земельний кадастр»

41

04-02

Продаж земельної ділянки комунальної власності

Земельний кодекс України

42

04-03

Прийняття рішення про:

— припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади

— припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

Земельний кодекс України

43

04-04

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

44

04-05

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

Закон України «Про землеустрій»

45

04-05

Затвердження технічної документації:

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів

Закон України «Про оцінку земель»

46

04-06

Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи): Підготовка документів

Земельний кодекс України

47

04-07

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про фермерське господарство»

48

04-08

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

Земельний кодекс України,

Закон України «Про оренду землі»

49

04-09

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

50

04-10

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

51

04-11

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

52

04-12

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

53

04-13

Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

54

04-14

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

55

04-15

Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Цивільний кодекс України

Закон України «Про оренду землі»

56

04-16

Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

Земельний кодекс України

57

04-17

Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

58

04-18

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу

59

04-19

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

60

04-20

Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні

61

04-21

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок комунальної власності

62

04-22

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

Цивільний кодекс,

Земельний кодекс

63

04-23

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)

64

04-24

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»,

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

05

ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

65

05-01

Прийом документів для призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Постанова Кабінету Міністрів України № 189 від 22.02.2006 р. «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме» із змінами та доповненнями

66

05-02

Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІI

Постанова Кабінет Міністрів України від 13.03.2019 № 250 „Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям”; постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій державного бюджету”

67

05-03

Прийом документів для призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» із змінами та доповненнями.

68

05-04

Прийом документів для призначення державної допомоги при народженні дитини

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» із змінами та доповненнями.

69

05-05

Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей одиноким

матерям

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» із змінами та доповненнями.

70

05-06

Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» із змінами та доповненнями.

71

05-07

Прийом документів для призначення державної допомоги при усиновленні

дитини

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» із змінами та доповненнями.

72

05-08

Прийом документів для призначення державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» із змінами та доповненнями.

73

05-09

Прийом документів для призначення оплати послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною»

74

05-10

Прийом документів для призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. №552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

75

05-11

Прийом документів на відшкодування

послуги з догляду за дитиною до трьох

років «муніципальна няня»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років»муніципальна няня» (застосовується з 01.01.2019 р.)

76

05-12

Прийом документів на призначення виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Закон України „Про державні нагороди України”, Положення про почесні звання України, затверджене Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476, Постанова КМУ від 28.02.2011 №.268 Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

77

05-13

Прийом документів для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16 листопада 2000 року № 2109-III, наказ Міністерства соціальної політики Про затвердження Порядку надання державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю від 30.04.2002 р. № 226/293/169

78

05-14

Прийом документів для призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16 листопада 2000 року № 2109-III

79

05-15

Прийом документів для призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” та Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261

80

05-16

Прийом документів для видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам,

які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-ІV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.01.2019 № 35 „Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2019 за № 130/33101

81

05-17

Прийом документів для призначення державної соціальної допомоги на догляд 80-річному пенсіонеру

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам,які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю», Порядок призначення і виплати соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 зі змінами

82

05-18

Прийом документів для призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Закони України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-IV; „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 № 2148-VIII, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”

83

05-19

Прийом документів для призначення щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком медичного закладу потребує стороннього догляду;

Постанова КМУ Про надання щомісячної допомоги малозабезпеченій особі, що проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

від 02.08.2000 року №1192 (із змінами та доповненнями)

84

05-20

Прийом документів для призначення

державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім’ям

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” №1768-ІІІ від 01.06.2000 року

85

05-21

Прийом документів для призначення одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012р. №660 « Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

86

05-22

Прийом документів для призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого та пічного побутового палива

Постанова № 848 від 21.10.1995 р. «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»,

87

05-23

Прийом документів для видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб

Постанова КМУ від 01.10.2014 р. №509 « Про облік внутрішньо переміщених осіб»

88

05-24

Прийом документів для призначення соціальної виплати внутрішньо переміщеним особам

Постанова КМУ від 01.10.2014 р. №505 « Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

89

05-25

Прийом документів для призначення грошової компенсаціії вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Постанова КМУ від 29.07.2020 №744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

90

05-26

Прийом документів для видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

Закон України «Про державну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

91

05-27

Прийом документів для видачі «Листа талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості» та Листа талонів на право одержання ветераном війни

проїзних квитків безплатно

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 р. №302, «Порядок виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань», затверджений постановою КМУ від 27.09.2000р. № 1467

92

05-28

Прийом документів для встановлення статусу та видання посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-ІІІ Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29 червня 2010 року № 1947 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 року за № 531/17826.

93

05-29

Прийом документів для призначення грошової компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року № 228 «Про порядок виплати компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

94

05-30

Прийом документів для організації направлення на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного та психоневрологічного профілю

Закону України « Про адміністративні послуги»;

Закон України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Закон України «Про соціальні послуги»

Накази Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей» від 29.12.2001 р. № 549, та «Про затвердження Типового положення про дитячий будинок-інтернат» від 02.04.2008 р. № 173.

95

05-31

Прийом документів для призначення одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 року №256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»

96

05-32

Прийом документів для видачі посвідчення “Особа з інвалідністю внаслідок війни”

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015р. № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»

-«Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 р. №302.

97

05-33

Прийом документів для видачі посвідчення “Член сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни”

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Постанови Кабінету Міністрів України:

— від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”;

— від 23.09.2015 № 740 „Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб”

98

05-34

Прийом документів для видачі посвідчення “Ветеран праці”

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

«Положення про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці», затвердженого постановою КМУ від 29.07.1994р. № 521.

99

05-35

Прийом документів для відшкодування витрат на здійснене поховання осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років «Про поховання та похоронну справу» Постанов Кабінету Міністрів України

— від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни».

— від 16.03.2016р. №272 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною»

100

05-36

Прийом документів для призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»,

Постанов Кабінету Міністрів України

— від 25 липня 2012 року № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.09.2012 р. № 577 «Про затвердження Форми звітності про виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».

101

05-37

Прийом документів для призначення компенсації вартості самостійного санаторно — курортного лікування

Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 року №150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування», постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 р. № 785 «Про затвердження порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно- курортного лікування деяким категоріям громадян».

102

05-38

Прийом документів для призначення компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них осіб

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Постанова КМУ від 25.11.2015р..№969»Про внесення змін до Порядків затверджених Постановами КМУ №785 від 17.06.2004р. та №150 від 07.02.2007р.

103

05-39

Прийом документів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

Закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»”, “Про охорону дитинства”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про загальну середню освіту” і “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 року № 238 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, і виплати грошової компенсації вартості за переліку таких засобів»

104

05-40

Прийом документів для видачі посвідчення «Учасник війни»

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 р. №302.

105

05-41

Прийом документів для видачі посвідчення “Жертви нацистських переслідувань”

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»

«Порядок виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань», затверджений постановою КМУ від 27.09.2000р. № 1467.

106

05-42

Прийом документів для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу

Закон України „Про житлово-комунальні послуги”;
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»;
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
Закон України «Про службу безпеки України»;
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні»;
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Закон України «Про музеї та музейну справу»;
Закон України «Про культуру»;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою»;
Кодекс цивільного захисту України(крім осіб рядового і начальницького складу);
Основи законодавства України про охорону здоров’я
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх оціальний захист»;
Закон України «Про жертви нацистський переслідувань»;
Закон України «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про соціальний захист дітей війни»

Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 (зі змінами) (далі — Порядок)

107

05-43

Прийом документів для забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”   Постанова Кабінету Міністрів України  від 20 вересня          2005 року № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854 „Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1029 ,,Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2017 році”;

Наказ Мінсоцполітики від 14.07.2015 № 729 „Про затвердження форм документів з організації лікування осіб пільгових категорій для забезпечення їх санаторно-курортною путівкою структурними підрозділами соціального захисту населення”, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 90/27355;   

108

05-44

Прийом документів для надання санаторно-курортного лікування осіб, постраждалих під час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 та пункту 1 частини другої статті 7 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням».

109

05-45

Прийом документів для призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

Закон України:

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Постанова КМУ від 20.04.2007 р. №649

« Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи »

110

05-46

Прийом документів для видачі направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 08.12.2006 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів” (зі змінами);

від 23.05.2007 № 757 „Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда”;

від 31.01.2007 № 80 „Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 921)

Наказ Мінсоцполітики від 28.07.2015 № 825 „Про затвердження форм документів для отримання особами з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних (абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах”

111

05-47

Прийом документів для надання санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань” Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Постанова КМУ від 22 лютого 2006 р. N 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення»

112

05-48

Прийом документів для надання санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю

Закон України «Про  основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних                  у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад” (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 140 «Про внесення змін до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад».

113

05-49

Прийом документів для видачі посвідчення «Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постанови Кабінету Міністрів України:

— від 20.01.1997 № 51 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

— від 02.12.1992 № 674 „Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

— 15.11.1996 № 1391 „Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи”; — від 21.08.2001 № 1105 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51”

114

05-50

Прийом документів для призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Постанова КМУ від 07.02.2007р. №150»Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» визначено механізм виплати

115

05-51

Прийом документів для призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку

Закон України «Про  основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних                  у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад” (зі змінами).

116

05-52

Прийом документів для видачі направлення на проходження обласної, центральної міської у м. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілем

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

Постанова КМУ 999 від 19.07.2006р.»Про затвердження порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями»

117

05-53

Прийом документів для видачі направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

Постановою КМУ віл 05.04.2012 №321»Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів» затверджено порядок;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2012 № 400 „Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації”

118

05-54

Прийом документів для надання психологічної реабілітації учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності

Постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

Постанова КМУ від 23 серпня 2016 р. № 528 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад»

119

05-55

Прийом документів для надання соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності

Постанова КМУ від 21 червня 2017 р. № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності»

120

05-56

Прийом документів для призначення щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

121

05-57

Прийом документів для надання оздоровлення дітей пільгових категорій

1.Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 №315-VI

2.Закон України «Про охорону дитинства»( 2402-14 ).

3.Закон України «Про позашкільну освіту» ( 1841-14).

1.Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року № 734 «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету»,

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 року № 71 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (зі змінами).

3. Положення «Про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів (наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 26.02.2009 року № 572 (зі змінами);

4. Положення «Про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Державного підприємства України «МДЦ «Артек» за рахунок бюджетних коштів» (наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 20.02.2009 року № 474 (зі змінами)

122

05-58

Прийом документів для призначення щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року

«Порядок використання коштів обласного бюджету для надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року» затверджений рішенням 41 сесії Вінницької обласної ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 897

123

05-59

Прийом документів для призначення щорічної матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня Святого Миколая

«Порядок використання коштів обласного бюджету для надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС до Дня Святого Миколая» затверджений рішенням 37 сесії Вінницької обласної ради 7 скликання від 05.03.2019 року № 769

124

05-60

Прийом документів для призначення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей протягом І та ІІ семестрів поточного року

  • Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

  • Закон України« Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО/ООС, бойових чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»

  • «Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей протягом І та ІІ семестрів» (затверджується на поточний рік)

125

05-61

Прийом документів для видачі посвідчення «Дружина померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих) смерть якого пов’язана з

Чорнобильською катастрофою»

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-XII від 28.02.91р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997р. №51 «Про затвердження порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

126

05-62

Прийом документів для підготовки клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

1.Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР

2.Закон України «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 № 1549-ІІІ

3.Указ Президента України “Про почесні звання України” від 29.06.2001 № 476 (зі змінами, внесеними Указами від 21.08.2004 № 963, від 28.07.2007 № 674, від 02.07.2016 № 284)

4.Сімейний Кодекс України

від 10.01.2002 № 2947-III

5.Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

127

05-63

Прийом документів для призначення допомоги на поховання в разі смерті особи з інвалідністю з дитинства та дітини з інвалідністю

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16 листопада 2000 року № 2109-III, наказ Міністерства соціальної політики Про затвердження Порядку надання державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю від 30.04.2002 р. № 226/293/169

128

05-64

Прийом документів для призначення допомоги на поховання в разі смерті непрацюючої особи, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Закони України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-IV; „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 № 2148-VIII, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”

129

05-65

Видача направлення для отримання соціальної послуги догляду вдома

Закон України « Про соціальні послуги» від 17.09.2019 року № 2671-VIII.

130

05-66

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» статті 10, 16, 20 і 22Постанова КМУ від 23.07.2008 №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»» Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього

06

ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ БЛАГОУСТРОЮ

131

06-01

Надання ордерів на видалення дерев, кущів, газонів і квітників та оформлення актів на предмет видалення зелених насаджень.

132

06-02

Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

07

ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

133

07-01

Надання копії рішень та витягів з рішень сільської ради, які стосуються конкретної особи за її запитом

134

07-02

Видача витягів з протоколів із засідань постійних комісій

135

07-03

Надання копій розпоряджень сільського голови, які стосуються конкретної особи за її запитом

08

ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ **

136

08-01

Перерахунок пенсії

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

137

08-02

Надання допомоги на поховання

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

138

08-03

Видача пенсійного посвідчення

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

139

08-04

Видача довідок про розмір пенсії

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

140

08-05

Видача довідок про перебування на обліку

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

141

08-06

Видача довідок про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

142

08-07

Переведення пенсії за новим місцем проживання

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

143

08-09

Зміна способу виплати пенсії

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

144

08-10

Прийом документів для проведення попередньої оцінки прав особи на призначення пенсії, її перерахунок

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

145

08-11

Прийом заяв про встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

146

08-12

Прийом заяв про поновлення виплати пенсії

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

147

08-13

Прийом додаткових документів, необхідних для призначення пенсії

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

148

08-14

Прийом документів в зв’язку зі внесенням змін в пенсійну справу отримувача пенсії: зміна адреси проживання в межах населеного пункту, переведення виплати пенсії за місцем проживання

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

149

08-15

Прийом документів в зв’язку з оформленням окремих виплатних документів: зміна способу виплати, продовження виплати пенсії через банківську установу, виплати пенсії у разі термінової потреби

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

150

08-16

Прийом заяви про продовження виплати пенсії за довіреністю

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

151

08-17

Прийом документів для оформлення виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

152

08-18

Прийом заяв щодо підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, комісією при Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

153

08-19

Видача довідок з Державного реєстру застрахованих осіб

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

154

8-20

Прийом документів щодо підтвердження стажу роботи, набутого на території іншої держави та виплати пенсії на підставі двосторонніх міжнародних угод в галузі соціального забезпечення за пропорційним або територіальним принципом.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

155

08-21

Розрахунок доплати до мінімального страхового внеску

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

156

08-22

Прийом звітності від страхувальників для внесення корегованих даних до реєстру застрахованих осіб

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

157

08-23

Видача витягів з реєстру рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

158

08-24

Видача довідок про страховий стаж для подання в центр занятості

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

159

08-25

Прийом анкет застрахованих осіб для внесення/зміни/уточнення даних до умовно-постійної частини облікової картки в РЗО

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

09

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ**

160

09-01

Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

161

09-02

Державна реєстрація смерті

162

09-03

Державна реєстрація шлюбу

163

09-04

Видача відповідних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану

10

НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, ДЕ НЕМАЄ НОТАРІУСІВ

164

10-01

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Закон України «Про нотаріат» ст. 37

Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2011 р. № 3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування»

165

10-02

Скасування заповіту (крім секретного)

166

10-03

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

167

10-04

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

168

10-05

Засвідчення справжності підпису на документі

169

10-06

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

Примiтка:

*- послуги будуть надаватись з моменту наявності відповідного сертифікату у посадових осіб сільської ради та доступу до реєстрів.

**- послуги пенсійного фонду надаються через ЦНАП Лука-Мелешківської сільської ради представниками Відділу згідно графіку прийому.

***** — послуги за кодами 10-05, 10-06 надаються ОМС за умови відповідності посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, кваліфікаційним вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 37 Закону України «Про нотаріат».