ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

          Лука-Мелешківська сільська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади завідувача Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту, пожежної безпеки та взаємодії з правоохоронними органами Лука-Мелешківської сільської ради.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

     Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі особисто подають та/або надсилають електронною поштою  до конкурсної комісії Лука-Мелешківської сільської ради такі документи:

1.Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (далі – Порядок);

2.  Заповнену особову картку (форма П-2ДС);

3.  Дві фотокартки розміром 4х6 см;

4. Підтвердження про заповнення декларації кандидата на посаду в Єдиному державному реєстрі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5.  Копії документів про освіту;

6.  Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду;

7.  Копія трудової книжки.

8.  Копію військового квитка для військовозобов’язаних

9. Документ що підтверджує володіння державною мовою: документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета( дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою)

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ:

  • Вища освіта за ступенем магістра (у разі здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)
  • Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
  • Вільне володіння державною мовою
  • Технічні вміння (офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, уміння використовувати комп’ютерно-копіювальну техніку)

          Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,»Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

— визнані в установленому порядку недієздатними;

— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

— в інших випадках, установлених законами.

          Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу кінцева дата прийняття документів 10 лютого 2021 року за адресою: с.Лука-Мелешківська, вул.Центральна, 2А, Лука-Мелешківська сільська рада,   тел. (0432) 56-41-51, lukamelsrlaw@ukr.net, Бондар Вадим Михайлович 0671753126