Кожен українець, іноземець чи особа без громадянства може повідомити про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Такі повідомлення можна надіслати до правоохоронних органів чи спеціалізованих органів, наприклад, НАЗК чи НАБУ.

Викривач — це особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про корупційне правопорушення, якщо інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою або іншою діяльністю.

Важливо знати, що законодавство гарантує захист прав викривачів!

Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Права та гарантії захисту поширюються також і на близьких осіб викривача.

То ж які права та гарантії прав захисту викривачів корупції в Україні? Коли виникають права та гарантії захисту викривача? Які заходи можуть бути вжиті викривачем для захисту?

Часто трапляються випадки, коли особа, яка повідомляє про корупцію, зазнає у зв’язку з цим тиск з боку керівника або роботодавця. Саме через такі випадки викривачі перебувають під захистом держави, включаючи забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла.

Законодавством України передбачено ряд механізмів щодо захисту прав як викривача, так і його близьких осіб. Наприклад, не допускається відмова вказаним особам у прийнятті на роботу, укладенні чи продовженні трудового договору, наданні адміністративних та інших послуг. Також їх не може бути звільнено чи застосовано до них негативних заходів впливу як: переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо. Позбавлення або обмеження певного права викривача порівняно з іншими працівниками теж є неприпустимим.

До основних прав викривачів відносяться:

• бути повідомленим про свої права та обов’язки;

• отримувати підтвердження прийняття та реєстрації повідомлення;

• на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

• на конфіденційність;

• повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» анонімно;

• у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

• на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

• на винагороду у визначених законом випадках;

• на отримання психологічної допомоги;

• на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

• на отримання інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

Детальніше про права викривачів — в Законі України «Про запобігання корупції» https://cutt.ly/NbiWW4I

Чим відрізняється викривач і заявник?

Відмінності між викривачем та заявником полягають у тому, що:

1. Закон «Про запобігання корупції» має вимоги до джерела, з якого викривачу стала відома інформація про корупцію. Джерелом інформації може бути:

  • трудова і професійна діяльність – тобто, коли про корупційні правопорушення дізнаються під час роботи,
  • господарська діяльність,
  • громадська діяльність,
  • наукова діяльність,
  • проходженням служби чи навчання,
  • участь у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

2. Викривач володіє фактичними даними про обставини правопорушення: місце вчинення правопорушення, час його вчинення, особу, яка вчинила корупцію. Ця інформація може бути перевірена і підтверджує можливе вчинення корупції. Також можна надавати документи, які підтверджують вчинення злочину.

3. Викривач повідомляє про корупцію, використовуючи передбачені законом способи. Про ці способи йдеться у законі “Про запобігання корупції” https://cutt.ly/NbiWW4I

Отже, якщо особа, що повідомила про корупційне порушення, дотрималася трьох умов, вона вважається викривачем. Якщо ж хоча б один з пунктів не врахований під час повідомлення про корупцію – особа є заявником.

Повідомити про корупцію та пов’язані з корупцією правопорушення можливо як через внутрішні канали повідомлень (спеціальну телефонну лінію (0433251240), спеціальну електронну пошту (korypciazhmr@gmail.com), так і через регулярні канали повідомлень до спецсуб’єктів (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ) із зазначенням відомостей про себе або анонімно.