Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” дає таке його визначення: домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного,  сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання, або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь; 
Форми домашнього насильства:
економічне насильство (умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними; залишення без догляду чи піклування; перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації; заборона працювати; примушування до праці; заборона навчатися);
психологічне насильство (словесні образи; погрози, у тому числі щодо третіх осіб; приниження; переслідування; залякування; інші діяння як спрямовані на обмеження волевиявлення особи; контроль у репродуктивній сфері),
якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи.
сексуальне насильство (будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди; будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини; примушування до акту сексуального характеру з третьою особою; а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності).
фізичне насильство (ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті,
вчинення інших правопорушень насильницького характеру).