Звертаємо увагу батьків багатодітних сімей.

Відбулися зміни в Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1003 «Про внесення змін до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї», змінився перелік та вимоги до копій документів, для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. Заява для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, подається одним із батьків до Відділу соціального захисту та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради.

До заяви додаються копії:

  • свідоцтв про народження дітей;
  • свідоцтва про шлюб (не стосується батьків, які не перебувають у шлюбі);
  • сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта;
  • посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
  • у разі народження дитини за межами України — копія свідоцтва про народження дитини, за умови їх легалізації, якщо інше не передбачено законом та міжнародним договором України, та з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
  • у разі навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України довідка із закладу освіти, за умови легалізації, якщо інше не передбачено законом та міжнародним договором України, та з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
  • у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу — документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері, копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням);
  • у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти — довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років).
  • одна фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30 × 40 міліметрів для кожного члена сім’ї кому видається посвідчення.

Адреса Відділу соціального захисту та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради — с. Лука-Мелешківська, вул. Центральна, 2.