ІІ Всеукраїнський конкурс перекладу для учнів 11-тих класів закладів загальної середньої освіти Переклад як засіб актуалізації етномовних картин світу”

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

1 – кращий переклад англійського поетичного твору на українську;

2 – кращий переклад українського музичного хіту на англійську;

3 – кращий переклад англійського прозового тексту на українську.

Роботи на Конкурс приймаються до 1 березня 2021 року.

Роботи, надіслані пізніше цього терміну, розглядатися не будуть.

Вимоги до конкурсних робіт

Направлені на Конкурс переклади повинні бути авторськими, такими, що не були оприлюднені раніше, представляти собою самостійний оригінальний переклад. Переклад, здійснений за допомогою програмперекладачів, не допускається.

Переклади надаються у форматі doc. / rtf. / odt., набрані через 1,5 інтервал, Times New Roman 14 кегль, в електронному вигляді – як додаток до e-mail.

Назва файлу повинна включати прізвище конкурсанта і номер номінації, наприклад: ‘Степаненко_2’.

Текст перекладу не повинен містити ніяких позначок, підкреслень або написів.

Перед текстом перекладу слід вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, назву закладу загальної середньої освіти, назву області й населеного пункту.

Переклад та сканована заява на участь повинні бути на окремих аркушах.

Учасники Конкурсу направляють заяву та виконані переклади на електронну адресу konkursperekladu@gmail.com.

У темі листа слід зазначити: “Переклад на Конкурс 2021_У”.

Критерії відбору конкурсних робіт

Під час оцінювання перекладу враховується:

оригінальність творчих ідей, покладених в основу перекладу;

точність перекладу і близькість до оригіналу;

відчуття мови;

адекватність лексико-граматичних засобів;

відтворення культурно-маркованої специфіки перекладу;

передача змісту;

стилістика тексту, що перекладається;

якість римування, ритміка;

естетична еквівалентність.

Визначення переможців Конкурсу здійснюється журі простою більшістю голосів.

Підбиття підсумків Конкурсу та нагородження переможців

Нагородження переможців Конкурсу перекладу відбувається за номінаціями на підставі рішення журі Конкурсу.

Рішення журі про переможців Конкурсу приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів журі та оформлюється протоколом.

Переможці Конкурсу перекладу нагороджуються дипломами в електронному вигляді не пізніше 19 березня 2021 р.

Кращі переклади будуть опубліковані у збірці перекладів на сайті факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.