Конституція України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу, яка в передбачених законом випадках надається безоплатно, також Конституція України визначає, що головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

Порядок реалізації права на професійну правничу допомогу визначений Законом України «Про безоплатну правову допомогу».