Відділ освіти , культури , молоді та спорту оголошує конкурс на заміщення посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Лука-Мелешківської сільської ради» (далі – директор ІРЦ).

Повне найменування: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Лука-Мелешківської сільської ради»

Юридична адреса ІРЦ: 23234, Вінницька область, .

Найменування посади:

— директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Лука-Мелешківської сільської ради».

Умови оплати праці:

— посадовий оклад – 5286 грн.;

·        на оплату праці директора ІРЦ розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних працівників.

Директор ІРЦ призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади строком на три роки. Права, обов’язки і відповідальність директора ІРЦ, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Вимоги до посади:

  • вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;
  • стаж роботи за фахом не менше п’яти років;
  • знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
  • володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми;
  • вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Документи подаються до відділу освіти , культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради до 24 травня  2019 року за адресою: 23234 с.Лука-Мелешківська, вулиця Центральна 2а.

Перелік документів:

·        копію паспорта громадянина України;

·        письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

·        копію трудової книжки;

·       копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

·        письмова згода на збір та обробку персональних даних;

·       заповнену особову картку працівника (форма П-2).

Конкурс складається з двох етапів: кваліфікаційних іспит (28.05.2019 р. в приміщенні Лука-Мелешківської сільської ради) та співбесіда (30.05.2019 року в приміщенні Лука-Мелешківської сільської ради).

Кваліфікаційний іспит для директора ІРЦ проводиться за напрямами:

— знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

— знання основ спеціальної педагогіки;

— знання основ управління діяльністю ІРЦ.

Іспит складається з 6-ти питань за напрямками, у вищезазначених пунктах. Загальний час для проведення іспиту становить не більш, як 1 год. 20 хвилин.

Контактна особа – Бачек Федір Петрович, заступник сільського голови (0432-56-46-21)